SAJIAN UTAMA
1 2 3 4 5

Tafsir An-Najah (QS. 3: 121-123) Bab ke-172 Persiapan Perang Uhud

"(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang mukmin pada pos-pos pertempuran.) read more

Tafsir An-Najah(QS.3:59-63)Bab ke-156 Antara Nabi Isa & Nabi Adam

"Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah adalah seperti (penciptaan) Adam read more

Tafsir An-Najah (Qs.2:102-103) Bab 61 - Nabi Sulaiman dan Sihir

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, read more
USHUL FIKIH

Perbedaan Antara Mandub, Sunnah, Mustahab dan Tathowu'

Mandub adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. more»
KARYA TULIS